สาย60ขับรถแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถได้ชนิดที่เรียกว่า "แย่" จี้รถด้านหน้า เบรคตลอดเวลา เวียนหัว คุณบริการ แล้วก็ได้รับเงินค่าบริการ ควรปรับปรุงในส่วนของพนักงาน ให้ดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลงทุกวัน เวลาคนเยอะๆก็เบรคแรงๆผู้โดยสารล้มทับกัน ยิ่งคนเยอะก็ควรขับให้ช้าลง เบรคเบาๆ ขับรถน่ารำคาญ ไม่มีมารยาท องค์กรก็ควรปรับปรุง!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 60 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ