สาย558

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยการทำงานที่ไกลจึงมีรถ สาย558 เดียวจากพระราม2 มาถึงพลี ผมก็ได้สอบถามพนง.สาย558ทุกคันแล้วว่ารอบสุดท้ายออกจากสนามบินกี่โมง ทุกคันบอกว่าคันสุดท้ายออก22.30น. แต่เมื่อเลิกงานมารอจริงช่วง21.00น. บางวันมารอไม่เกิน21.30น. ปรากฏว่าไม่พบสาย558เวลา21.30น.-24.00น.เลยจึงต้องขึ้นรถแท็กซี่ในหลายๆวัน ทั้งคนเดียวหรือไมก็คนที่รอสายนี้เหมือนกัน อย่างวันนี้ก็เช่นกันจึงต้องขอนอนกับเพื่อนที่ทำงาน. ตอนนี้คนที่เลิกงานหลัง22.00น.ก็เจอปัญหานี้กันหลายคน กรุณาตรวจสอบการเดินรถด้วยครับ.

เรียนท่านผู้ร้อง ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนเพื่อความสดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ