สาย558 รอนานเกินชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอสาย558 ป้ายตรงข้ามวัดสน ช่วง6โมงเย็น รอจน19:05 ยังไม่ได้ขึ้นเลยครับ สาย195ว่านาน ผ่านไปแล้ว2คัน อยากให้ปรับปรุงจริงๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 558 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อความสดวกและรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ