สาย543รถกี่ชั่วโมงออก1คันคับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย543วิ่งท่าน้ำนนท์-อู่บางเขนรอประมาณ6.10นาทีปากซอยวัดกำแพงประมาณ1ทุ่มยังไม่มีรถมาเลยแถบทุกวัน เลยอยากทราบว่ากี่ชั่งโมงรถออก1คัน

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 543 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุ่งในการจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.