สาย40สีส้ม เลขข้างรถ40-15 ขับรถอันตรายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย40 รถเล็กสีส้ม 40-15 ทะเบียน15-1901 ไม่แน่ใจปานไม่ชัด ขับรถเร็วมาก แซงเลนขวาที่ย้อนศรและบีบแตรไล่รถคันอื่นให้หลบตลอดทาง เวลา18 นาฬิกา วันที่28 กันยายน ถ.อิสรภาพ ตั้งแต่เชิงสะพานชิโนรสจนถึงพรานก ไม่สมควรให้พนง.ขับรถแบบนี้ สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้

เรียนคุณ ทศพร ขำสมวงษ์ ขสมก. ได้รัับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสาารสาย 40-15 ทะเบียน 15-1901 แล้ว ได้แจ้งผูประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.