สาย36ก ขับรถห่วยแตกมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขึ้นรถเมล์สาย36ก เลข 880416 รถเมล์แบบใหม่ ขับรถแบบชักกระตุกยืนแทบไม่ได้ เบรคก็เหยียบแบบกระทันหันกระตุกๆ รบกวนถ้าเจอตัวคนขับฝากตักเตือนด้วย หรือไล่ออกไปเลย นี้ขึ้นก็จ่ายตังไม่ได้นั่งฟรี เปลี่ยนรถแล้วกรุณาเปลี่ยนนิสัยคนขับด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 36ก. เบอร์ข้างรถ 8-80416 คันดังกล่าว ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และขับรถด้วยความสุภาพ นิ่มนวล หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ