สาย26 ทางด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตามที่ได้มีประกาศของขสมก. เรื่องการเดินรถสาย 26 ขึ้นทางด่วนรอบเย็น ปรับเปลี่ยนจากขึ้นทางด่วน3ด่วนจากอนุสาวรีย์ชัยกลับรามอินทรา(ป้ายแรก กม5) เป็นขึ้นโทลเวย์ลาดพร้าวลงหลักสี่ ผมขอเสนอให้ยังคงการเดินรถแบบเดิมไว้ด้วยเพราะการเดินรถทั้งสองแบบตอบสนองประชาชนคนละกลุ่ม ผู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยที่ต้องการกลับรามอินทราเลย คงจะเดือดร้อนมากๆถ้าต้องไปฝ่าฟันรถติดที่จตุจักร กว่าจะไปกลับรถที่หลักสี่อีก สรุปว่า 1.ขอให้ขสมกยังคงเส้นทาง 26 ทางด่วนเที่ยวกลับแบบเดิมไว้ 2.ขอให้ทดลองเดินรถทางด่วนเส้นทางใหม่ หากประสบความสำเร็จก็ขอให้ดำเนินต่อไป 3.รถจะหมุนเวียนไม่ทันแน่นอน ขอให้ลองพิจารณาเพิ่มรอบทางด่วนขาเข้าเมืองเพื่อให้รถหมุนเวียนได้ทัน 4.ขอให้ขสมก รีบจัดหารถเมล์ NGVใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ