สาย207

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย207 40211 ไม่รับผู้โดยสารเลย สักพักไม่กี่วิ207อีกคันก็มา จอดเลนกลางให้ผู้โดยสารเดินข้ามไปหา ถ้าโดนรถชนขึ้นมาใครจะรับผิดชอบไปหาอีก ไม่รุ้ว่าสองคันนี้วิ่งแข่งกันแย่งผู้โดยสารรึเปล่า ขับจี้ตูดกันอยุ่นั่นแหละ ทำให้คนที่ยืนเซไปเซมาชนเสาบ้าง ขอร้องเถอะค่ะ คัดกรองคนขับสักนิด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 207 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ห้ามแข่งแย่งหรือแซงกัน ขับรถด้วยใจที่ให้บริการที่ดี หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ