สาย187 รถขาดระยะนานมาก มาก็ไม่เคยตรงเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ส่าย187 อยากมาตอนไหนก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาวิ่งครับวันนี้มาวลานี้อีกวันไม่มาตารางเวลาไม่แน่นอนคนก็รอตั้งเยอะไม่ไหวครับแบบนี้

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถุโดยสารประจำทางสายที่ ๑๘๗ นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ