สาย18 ทะเบียน12-0839 หมายเลขข้างรถ7-50513

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ขสมก.มาเป็นเวลาหลายปี ความเห็นนี้เพียงอยากเสนอให้ขสมก.ตรวจสอบวัยวุฒิของพนักงานชับรถสาย18 ทะเบียน12-0839 หมายเลขข้างรถ7-50513 ชื่อ นาย อณุทัย สีราดเรา ช่วงใช้บริการ 17.30น.โดยปนะมาณ วันที่8กพ61 เด็กคนนี้ดูขาดความรับผิดชอบในชีวิตผู้โดยสาร ขับรถเร็วมาก ประมาท อันตราย ดูคึกคะนองสมวัย จอดป้ายชิดคันหน้าในระยะประมาณเพียง15ซม. ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งหมดบนรถ ไม่ต้องการทำร้ายเด็ก เพียงแต่ต้องการให้ต้นสังกัดอบรมให้รักในงานที่ตัวเค้าเลือกทำ ให้มีความพร้อมและตะหนักให้เป็น มากกว่านี้ ถ้างานต้องเกี่ยวกับชีวตคน องค์กรต้องเลือกคนที่พร้อมและให้ความสำคัญมากกว่านี้นะคะ จะรอดูความเปลี่ยนแปลงนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ