สาย18คันสีแดง วันนี้เวลา8.55 ไม่รอจอดตรงอนุเสาวรีย์เลย จะเดินไปขึ้น ก็ไปแล้ว จอดไม่กี่วิ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย18คันสีแดง วันนี้เวลา8.55 ไม่รอจอดตรงอนุเสาวรีย์เลย จะเดินไปขึ้น ก็ไปแล้ว จอดไม่กี่วิ ต้องเสียเวลารอใหม่ กว่าจะมาก็นาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 18 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ