สาย140 สีขาว แมลงสาบตัวเล็กเยอะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการ 140 ทุกวัน จะเจอแมลงสาบเกือบทุกวันเลย เวลานั่งต้องมองที่มัน ไม่กล้าละสายตา ตัวมันไต่ อยากให้ดูแลความสะอาดภายในรถหน่อยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ