สาย111ไม่จอดป้าย คนแก่ยืนรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย111 ป้ายทะเบียน12-0794 มุ่งหน้าจาก ตลาดพลูเข้าถนนวุฒากาศ ไม่จอดป้ายวัดหนัง เวลา14.25 ทำให้คนแก่2คน ยืนรอและต้องเดินย้อนกลับไปยังป้ายที่เลยมาท่ามกลางแดดร้อนจัด

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย111 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ