สาย108

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ทราบว่าสาย108จะเขียนว่าสิ้นสุดที่รัชโยธินทำไมคะ เพราะแต่ละคันที่ผ่านพร้อมใจกันเขียนเสริมอนุสาวรีย์กันหมด ถ้าเป็นเช่นนี้แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นสุดสายที่อนุสาวรีย์ให้หมดทุกคันดีกว่าค่ะ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียน สาย 108 วิ่งรีับ-ส่งผู้โดยสารไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ในใบอนุญาติ ทำให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่ไม่สะดวกในการเดินทาง จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเรื่องนี้ ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียน สาย 108 วิ่งรีับ-ส่งผู้โดยสารไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ในใบอนุญาติ ทำให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่ไม่สะดวกในการเดินทาง จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบเรื่องนี้ ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา