สาย1 คันส้ม 1-17(เบอร์17)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กระเป๋าและคนขับพูดจาแย่ ขับรถไม่ดีเบรคทีคนเทหมด รบกวนช่วยปรับปรุงและตักเตือนด้วยค่ะ

เรียนคุณ เชียร์ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยัง บริษัทมิตรขนส่งมวลชน จำกัด ให้อบรมตักเตือนพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 1-17 ทะเบียน 14-7363 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อผู้ใช้บริการ ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวกปลอดภัย หากตรวจพบข้อร้องเรียนในลักษณะนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.