สาย R3 ยังเดินรถอยู่หรือไม่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสาย R3 เนื่องจากเป็นสายเดียวที่วิ่งบนถนนพระราม 9 ไปรอเกิน 60 นาที บ่อยครั้ง ทำให้ไม่มั่นใจว่ายกเลิกแล้วหรือไม่ หลังสุดไปรอป้าย BTS ตรงสนามกีฬา 1 ชั่วโมง 30 นาทีก็ไม่มีรถผ่านมา ปกติจะรอที่ป้ายสะพานลอยพระราม 9 ตรงข้ามเดอะไนน์

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม ซึ่ง ณ.ตอนนี้ ได้ครบกำหนดทดลองวิ่งแล้ว จึงได้หยุดให้บริการ ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณที่ใช้บริการ