สาย 93 รอนานมาก สองชั่วโมงยังไม่มีรถ(ต้นทาง ม.นักกีฬาฯ)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1/1/2560 ออกมารอรถ 11.00 โมง 12.50 ยังไม่มีรถมาสักคัน แล้วเป็นบ่อยมาก ไม่รู้บริหารกันแบบไหน ควรปรับปรุง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 93 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ