สาย 82 ครีมแดง ไม่รับเหรียญ 50สต. แล้วหรอค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เดี๋ยวนี้มีนโยบายไม่รับเหรียญ 50สต.แล้วหรอค่ะคือถ้าไม่รับ เหรียญ 50 สต. แล้วจะคิดราคา 6.50 ทำไมละค่ะ นี่ยื่นเหรียญ 50 สต.ให้ กระเป๋ารถเม ผช.มีอายุแล้ว บอกว่า ไม่เอาแล้ว มีเยอะแล้ว เราก้บอกมีแบบนี้ด้วยหรอ เขาก้ไม่สนใจ ไม่รับ นำเสียงก็ไม่ดีใส่

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 82 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติให้รับเหรียญ 50สตางค์ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ