สาย 8 ขับรถเร็ว จอดป้ายไม่สนิท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 8 สีชมพูทะเบียน 10-8993 วันที่ 23/8/60 เวลาช่วงเช้า ขับรถเร็วหวาดเสียว ไม่หยุดรถที่ป้ายให้สนิทผู้โดยสารยังขึ้นไม่หมดก็ออกรถ ป้ายไหนลงคนเดียวก็ปล่อยรถไหลไม่หยุดให้ผู้โดยสารลงทั้งอย่างนั้น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 8 ขับรถเร็วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ