สาย 75 ไฟมืด ขับรถกระชาก คนขับไม่ใส่ชุด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 75 ทะเบียน 75-8 ปิดไฟมืด เปิดไฟสีฟ้า และไฟหมุนสีๆ เปิดเพลงหนวกหู ขับรถกระชาก คนขับไม่ใส่ชุดพนักงาน รถติดลงไปสูบบุหรี่ คุยโทรศัพท์เสียงดังตลอดทาง

เรียนคุณ Natee ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 75-8 ทะเบียน 15-3286 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.