สาย 72 ขาด​ระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 18.30 - 19.30 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ รถจากอู่เทเวศร์ไปท่าเรือหายหมด รอแล้วไม่มา

ขสมก. รับทราบแล้วจัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย72 เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงการจัดสรรเวลาปล่อยรถให้เพียงพอและสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางสาย ขสมก.