สาย 71 ส้ม ไม่เข้าแยกกล้วยน้ำไท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 9.00 น. รถเมลสาย 71 สีส้ม หมายเลขข้างรถ 71-26 ไม่เข้าแยกกล้วยน้ำไท จอดให้ผู้โดยสารลงใต้บีทีเอสเอกมัย อีกแล้วค่ะ ทำให้เสียค่าวินมอเตอร์ไซด์ วันละ 30 บาท เพื่อเข้าไปยังแยกกล้วยน้ำไท เดือดร้อนมากๆ

เรียนาคุณ พิม พิชชา ขสมก. ได้ร่ับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 71-26 ทะเบ่ียน 15-1598 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.