สาย 7 ครีมแดง จะแข่งกันไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย7ครีมแดง จากหัวลำโพงมาคลองขวาง ขับกันเร็วมาก ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เหมือนขับแข่งเล่นกัน รอบเช้า 7-9 โมง เป็นทุกคัน เข้าใจว่ารีบทำรอบ แต่ควรคำนึงถึงผดสด้วย จอดรับผดสนับป้ายได้เลย ขับกับแบบนี้องค์การถึงขาดทุนไง ร้องเรียนไปก็เท้านั้นล่ะ จะปรับปรุงหรือไม่ก็ไม่รู้

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 7 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ