สาย 68 ปอ. ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 68 ปอ.วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 8.55 น. ป่ายตลาดกรีนเดย์ รอรถนานมาก พอมาแล้วไม่จอดป้าย ไม่ทรายว่าสาเหตุอะไรนะค่ะ ตัองเดินไปขึ้นป้ายเซ้นทรัลพระราม 2 หรอค่ะ หรือเพราะขึ้นคนเดียวไม่จอดหรอค่ะ รบกวนตรวจสอบและปรับปรุงด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ