สาย 67 หายไปไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอสาย 67 18;00~20:00 ก็ไม่มี ลองเสริชเน็ทเผื่ออาจจะเจอข่าว...ถึงบางอ้อ..ร้องเรียนมาหลายปี..แต่ไม่เคยแก้ไข ผโทร 1348 ก็บอกจะวิทยุถามให้..ก็คงรับปากไปอย่างงั้น..ถ้าแก้ไม่ได้ก็ควรพิจารณา..ด้วยนะ..เฮ้อออออออ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการปล่อยรถให้รถหมุนเวียงในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่บริการขนส่งมวลชนกรุงเทพ