สาย 66 รอนานมากครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โดยเฉพาะช่วง18น.เป็นต้นไป ทั้งๆย่านที่รถสายนั้นวิ่งผ่านอุดมไปด้วยที่อยู่อาศัยมากมาย การรอนานๆทำให้เสียโอกาสในชีวิตมากมายครับ อยากให้มีการสำรวจช่วงเวลาที่มีการเดินทางจะได้จัดสรรรถได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วย ขอบคุณครับ