สาย 59 หน้าอู่บางเขน 95ก รอรถเป็นชม.ไม่ปล่อยรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
หลักเกณฑ์การปล่อยรถสายนี้คืออะไร ได้นั่งสาย59 จากสนามหลวงคิดเอาล่ะกัน ห่วยแตกมาก การปล่อยรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 59 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ