สาย 59 บางคันไม่ยอมจอดป้ายที่จะลง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 59 บางคันไม่ยอมจอด ป้ายที่อยู่ตรงข้ามคลีงสินค้าดอนเมือง ชอบเลยไปจอดที่ตลาดใหม่ดอนเมือง เจอมาสี่ครั้งแล้ว ทำให้ต้องเดินไปทำงานไกลกว่าเดิม เพราะอะไรทำไมถึงไม่ยอม ไม่ชอบจอด เดินไกลมันเหนื่อยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ