สาย 56 ไม่จอดป้ายรถประจำทางแต่ใช้ทางลอดใต้แยกแทน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จุดแจ้งเหตุบริเวณแยกบรมราชชนนี รถร่วมบริการทั้งช่วงเช้าและเย็น ขาไป และกลับมักไม่จอด หรือใช้ทางวิ่งบนถนนทางปกติบนถนนจรัญฯ แต่ใช้วิธีวิ่งทางลอดใต้แยกบรมราชชนนีทำให้ประชาชนเดือดร้อน ประชาชนที่รอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ที่อยู่จุดทางลอดไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากรถจะวิ่งลอดใต้แยกบรมราชชนนี บางครั้งก็ทิ้งประชาชนก่อนทางลงอุโมงค์ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้ พิกัดจุดป้ายรถเมล์บริเวณแยกบรมราชชนนี 2 จุด คือ ปากซอยจรัญ 49 และปากซอยจรัญ 40

เรียนคุณ mud ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องด้วยรถโดยสารสาย 56 มีผู้ประกอบการหลายราย รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สาย/เบอร์รถ/ทะเบียนรถ/วัน-เวลา/หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อเรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.