สาย 558 ไม่จอดป้ายรับส่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 7:15 สาย 558 เบอร์ 75 วิ่งเลน 2 ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร ป้าย กระต่ายบิน ผู้โดยสารรอรถแต่ละคันก็นานมาก ยังไม่จอดรับอีก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 558 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับพนักงานมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเื่อทราบ