สาย 555 มีน้อยมาก!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 555 มีน้อย และไม่ต่อเนื่อง รอนานมาก โดยเฉพาะหลังสามทุ่มไปแล้ว ความถี่ของรถจะน้อยลงมาก แต่บางครั้ง รถก็มาคันต่อคัน ติดๆกันเลย ยิ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ยิ่งไม่มีรถ

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 555 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการและให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอบขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.