สาย 543 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมสาย 543 ไม่จอดป้ายหน้าปากทางลำลุกกา ขอคำอธิบายด้วย รถสายอื่นๆก็จอดที่ป้ายนี้มี 543 สายเดียวที่ไม่จอดทุกคัน ขอคำอธิบายอย่างมีเหตุผลด้วย