สาย 536 ช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้รอรถสาย 536 ที่ปากน้ำชั่วโมงกว่า ควรพิจารณาเพิ่มเที่ยวครับ ขณะที้สายอื่นรอไม่เกิน 10-15 นาที ซึ่งเป็นเช่นนี้มาหลายปีแล้วครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่ในการปล่อยรถสาย 536 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ