สาย 52 รถขาดระยะนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อวันที่ 16/08/60 เวลา 05.15 น. ณ บริเวณแจ้งวัฒนะ 10 รถสาย 52 รถขาดระยะนานมาก ใช้เวลารอถึง 05.58 น. ถึงจะมา รวมเวลา 48 นาที จึงขอให้ช่วยปรับปรุงการบริการดังกล่าว ป.ล. ในกรณีปกติรถสาย 52 ที่วิ่งเข้าเมืองบริเวณมักเป็นลักษณะนี้ ในช่วงเวลา 05.00 - 06.30 น. มักเป็นเช่นนี้บ่อยครั้ง (ใช้บริการมาเกือบ 10 ปี จนทนไม่ไหว ต้องขอร้องเรียนในครั้งนี้) ซึ่งเมื่อสังเกตจากฝั่งตรงข้ามที่เป็นเส้นออกนอกเมือง มาตรงเวลา และความถี่ของการมาบ่อยกว่า จึงขอให้ปรับการบริการในการวิ่งเข้าเมืองช่วงเข้าในเวลาช่วงเช้าดังกล่าวให้ถี่ขึ้น เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการเข้าเมืองไปทำงานมากกว่า รถติดมากกว่า และเป็นรถประจำทางสายเดียวเท่านั้นที่วิ่งจากปากเกร็ด-วิภาวดี-จตุจัตรเท่านั้น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามทีท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 52 นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสารเพื่อความสดวกในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ