สาย 516 จอดรับก่อนป้าย ผู้โดยสารอยู่ที่ป้ายไม่รับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์ สาย 516 เลขหลังรถ 7-3028 วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 21:20 น. ป้ายหน้า major ปิ่นเกล้า เนื่องจากเป็นวันที่ฝนตก ทำให้ผู้โดยสารรอตรงป้ายหลบฝน รถเมล์คันนี้ จอดก่อนถึงป้าย โดยมีรถเมล์คันอื่นจอดบัง ทำให้มองไม่เห็น พอรถ 516 แซงเข้าเลนส์สอง พ้นคันแรกที่จอดแช่ก่อนถึงป้าย ทำให้ข้าพเจ้าและผู้โดยสารคันอื่นที่อยู่ตรงป้ายพอดี เห็นรถ และโบก แต่ พขร ไม่จอดรับ ทั้งๆ ที่ ผู้โดยสารรอตรงป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนหากมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน คุณสิโรตม์ แสงเจริญ ขอแจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียนสาย เลขหลังรถ 7-3028 วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 21:20 น ไม่รับผุ้ใช้บิรการการที่ป้ายนั้น ขณะนี้หน่วยงารที่รับผิดชอบของสาย 516 ได้เรียกนายวิจิตร ยศศักดิ์ศรี พนักงานขับรถคันดังกล่าวสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งนายวิจิตรฯ ให้การยอมรับว่าไม่จอดรถโดยสาร รับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุด จึงได้ลงโทษว่ากล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเข้าประเบียนประวัติ พร้อมกำชับปฎิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและสร้างความพึ่งพอใจแก่ผู้ใช้บริการ หากมีการทำผิดกรณีนี้อีกจะลงโทษสถานหนักต่อไป

เรียน คุณสิโรตม์ แสงเจริญ ขอแจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียนสาย เลขหลังรถ 7-3028 วันที่ 14 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 21:20 น ไม่รับผุ้ใช้บิรการการที่ป้ายนั้น ขณะนี้หน่วยงารที่รับผิดชอบของสาย 516 ได้เรียกนายวิจิตร ยศศักดิ์ศรี พนักงานขับรถคันดังกล่าวสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งนายวิจิตรฯ ให้การยอมรับว่าไม่จอดรถโดยสาร รับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุด จึงได้ลงโทษว่ากล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเข้าประเบียนประวัติ พร้อมกำชับปฎิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและสร้างความพึ่งพอใจแก่ผู้ใช้บริการ หากมีการทำผิดกรณีนี้อีกจะลงโทษสถานหนักต่อไป