สาย 507 รอนานมากกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถสาย 507 นานมากๆ ควรเพิ่มจำนวนคัน ไม่ก็เพิ่มสายที่วิ่งเส้นทางนี้นะคะ มันนานเกินไป ถ้ารอแล้วไม่รับอีกก็ต้องรอไปเรื่อยๆๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 507 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไข ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ