สาย 504 ยกเลิกไปหรือยังคะ รอ 2 ชม.ไม่มาจนต้องขึ้นรถอื่นตลอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ

เรียนท่านผู้ร้อง ได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้หามาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วนมิฉะนั้นทางองค์การจะดำเนินการในขั้นเด็ดขาด หากไม่ปรับปรุงตามสํญญาที่ให้ไว้กับองค์การ จึงเรียนมาเพื่อทราบ