สาย 46 ขับรถปาดหน้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขอร้องเรียน วันที่ 6 ก.พ. เวลา 15.40 โดนรถเมล์ สาย 46 ขับรถปาดหน้า ที่แยกถนนบรรดทัดทอง บริเวณแยกเจริญเมือง ทำให้ต้องชิดออกไปด้านขวา โชคดีที่ไม่มีรถสวนเลนมา ขับรถแบบนี้มันอันตรายมากๆๆ ดีที่ไม่มีอุบัตเหตุอะไรเกิดขึ้น ช่วยจัดการกับการขับรถที่ไม่ปลอดภัยด้วย มันอันตรายมากๆ

เรียนคุณ Chareewan ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว และส่งเร่ื่องให้ผู้ประกอบการ อบรม ปรับปรุงมารยาทในการขับรถ ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับข้อร้องเรียนในลักษณะนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ.