สาย 4 ขาดระยะนานเกินควร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 4 ไม่ควรทิ้งระยะในการวิ่งรถนานเกินควรในช่วงเย็น 17.00-19.00 และในช่วงเช้า 6.30-7.30 ควรทราบด้วยนะคะ ว่าผู้โดยสารใช้รถเมล์สายนี้เยอะพอสมควร เส้นทางที่รถวิ่งก็ติดมาก ควรปล่อยถี่กว่านี้ ในช่วงเย็นอันตรายมาก คนเต็มคันรถจนล้นก็ให้เบียดขึ้นมา จนรถเอียง ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ทางเข้าทางออกรถเป็นทางเดียวกัน ปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 4 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ