สาย 34 ธรรมดา ขสมก. ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 34 ธรรมดา ขสมก. คนยืนป้ายตั้งเยอะ แต่รถวิ่งเลนขวาเลย รีบมากหรือไง คนอื่นไม่รีบ ขับรถแบบนี้ไม่ต้องพัฒนาหรอกสายสีไหนๆ พัฒนายบุคลากรมให้รู้จักคำว่าจอดป้ายให้เป็นก่อนเถอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 34 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)