สาย 30

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 30 เส้นถนนสามแสน ก่อนถึงแยกเกียกกาย ไม่ชอบจอด รับ น้อยมากที่จะจอด

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 30 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ