สาย 29 1-50362

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เป็นรถพัดลมก็เข้าใจนะคะว่าราคา 6.50 บาทไม่ต้องบริการดี แต่การขับรถของพนักงานไร้ความปลอดภัยจึงอยากแจ้งให้ทราบ เผื่อจะจัดการอบรมการขับรถให้พนักงานคนนี้ใหม่ ดิฉันเข้าใจว่าไม่ต้องเรียนจบสูงก็ขับรถได้ แต่อยากให้ความเข้าใจคนขับนิดนึงค่ะ ว่าทุกชีวิตมีคุณค่า ดิฉันไม่เคยต้องการร้องเรียนขนาดนี้มาก่อน พนักงานขับรถไร้มารยาทมากด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ