สาย 23 ตะคอกใส่ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมย์ ปาอ้วนๆแก่ๆ หันมาถามว่าจะไปลงไหนผมบอกลงโตโยต้า แกตะคอกใส่ด้วยเสียงอันดังว่าไม่ไปรถจะไปเติมแก็ส ผมเลยลงแล้วรถก็ขับผ่านโตโยต้าไป ผมงง อีกป้ายเดียวก็โตโยต้าบอกไม่ผ่านชะงั้น คือโตโยต้าที่ป้าแกเข้าใจมันโตโยต้าไหนถึงบอกว่าไม่ไป และอีกอย่างเหลือผมคนสุดท้ายทำไมต้องมาตะคอกใส่กัน เสียความรู้สึกมากเจอแบบนี้

ขสมก. รับทราบเรื่องและจัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 23 เพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพนักงานไม่ให้ปฏิบัติเช่นนี้อีก หากท่านประสบเหตุการเช่นนี้อีก กรุณาแจ้งหมาย เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วัน และเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามสอบสวนพนักงานผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.