สาย 23 จอดรับ-ส่งกลางถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 15/12/57 เวลา 16.14 น. รถสาย 23 หมายเลขข้างรถ 340180 จากสำโรง มุ่งหน้าประตูน้ำ จอดรับ - ส่งผู้โดยสารกลางถนน ป้ายอโศกประสานมิตร ทำให้ผู้โดยสารต้องวิ่งตัดหน้ารถซ่องซ้ายสุดเพื่อไปขึ้นรถ โดยมีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน ซึ่งส่วนมากสาน 23 จะจอดกลางถนนเสมอ เพื่อจะลักไก่ขึ้นสะพานข้ามแยกอโศก ซึ่งสะพานชำรุด นโยบาย ขสมก ที่ติดไว้บนรถว่า วิ่งซ้ายตลอดจอดทุกป้าย เมื่อมีผู้โดยสารขึ้นลงไม่ใช้เหรอครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องและได้ส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 23 เพื่เป็นข้อมูลอบรมพนักงานและตรวจสอบหาผู้กระทำผิดหากพนักงานมีความผิดจริงจะมีการลงโทษพนักงานผู้ที่ทำผิดตามระเบียบ ขอบขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.