สาย 206 ไม่จอดเข้าป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขาขึ้นลงรถเมล์สาย 206 เลขรถ เวลาประมาณ18.55 น วันนี้(18 กค 60) รับส่งผู้โดยสาร แต่ให้ลงจากเลนกลาง อันตรายจัง ถ้าเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ เวลาคนขับส่งญาติพี่น้องใช้มาตรฐานจอดส่งกลางถนนเช่นนี้หรือไม่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ