สาย 195 นานมากขะมาสักคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 195 ฝั่งบางปะกอกมีน้อยมาก รอเป็นชั่วโมงแล้ว ยังไม่มาสักคันเลยครับ รบกวนช่วยแก้ปัญหารถน้อยเกินไปหน่อยนะครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ