สาย 18 แอร์เสียมานานแล้ว ไม่คิดซ่อม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 18 แอร์เสีย แทบไม่มีอากาศหายใจ เป็นนานมากแล้ว

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนืี่องจากรถโดยสารสาย 18 มีรถที่ให้บริการหลายคัน รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/ เบอร์รถ /ทะเบียนรถ/ วันที่ เวลา/ สถานที่/ หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบ่ียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนนำรถออกวิ่งให้วิ่งบริการ ขออภัยที่ไม่ำได้รับความสะดวกในการใช่บริการ จึงเร่ียนมาเพื่อทราบ.