สาย 166 บางครั้งไม่จอดป้ายแยกโรงกรองสามเสนครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาสาย 166 จะมาถึงป้ายแยกโรงกรองสามเสน ถ้ามีรถเมล์สายอื่นอยู่ข้างหน้า และชลอจะจอด สาย166 จะแซงขวาไปเลย (ปกติป้ายนี้คนขึ้นจะน้อย คนขับ 166 อาจจะคิดว่าไม่มีคนขึ้นหรือเปล่า) อยากให้ปรับปรุงบริการส่วนนี้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่อง การหยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับส่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ