สาย 157 เลขทะเบียน 13 - 4907 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร ที่ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 157 เลขทะเบียน 13 - 4907 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสายที่ป้ายรถเมล์ (โบกแล้วไม่จอด) บริเวณป้ายรถเมล์ตรงข้าม ม.เอเชีย เวลา 19.57 น. วันที่ 26 พ.ย. 60 เสียมารยาทมากค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 ไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ