สาย 133 บางคันเก็บค่าโดยสารไม่ตรงกับตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมมล์สาย 133 บางคันเก็บค่าโดยสารราคาไม่ตรงกับตั๋ว. ขอรบกวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยระคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 เก็บค่าโดยสารไม่ตรงกับตั๋วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ